Konzultačný deň na SOŠPg sv.Cyrila a Metoda v Košiciach

Košice 23. apríl (TSKE) V piatok 21. apríla bola Stredná odborná škola pedagogická otvorená pre všetkých uchádzačov o štúdium, ktorých už v máji čakajú prijímacie skúšky na stredné školy. KONZULTAČNÝ DEŇ je zameraný na bližšie oboznámenie sa s prostredím a priebehom prijímačiek s cieľom znížiť stres z  pohovorov a získať k ich realizácii teoretické a praktické usmernenia.  Počas tohto dňa mali deviataci možnosť absolvovať:


K odboru 7661 M - Sociálno-výchovný pracovník:

-  skúšobný/prípravný test na prijímacie skúšky z predmetov Biológia a Slovenský jazyk a literatúra 

K odboru 7649 M Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo: 

-  Výtvarná výchova – kresba zátišia

-  Hudobná výchova – prezentácia detskej piesne

 - Literárna a jazyková výchova - prednes prózy alebo poézie

-  Telesná výchova – možnosť zacvičiť si zostavu cvikov

Uchádzači a ich rodičia využili tento čas aj na získanie ďalších informácií o zvolenom študijnom odbore (vyučovacie predmety, realizácia odbornej praxe a pod.) ako aj konzultácie s pedagógmi a vedením školy.

TSKE informovala Klára Zorvanová

Foto: Lucia Grinčová