Púť do Viedne po stopách Márie Terézie

Košice 21. apríl (TSKE) Pri príležitosti 250. výročia konania Viedenskej synody sa 20. apríla konala poznávacia púť gréckokatolíkov do Viedne. Podujatie organizačne zastrešil Spolok sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach. Záujemcovia o históriu si prezreli Dóm sv. Štefana s odborným výkladom Danila Kolasu. Osobitne sa pomodlili pred originálom ikony Presvätej Bohorodičky z maďarského Máriapócsu uloženým po pravej strane viedenskej katedrály. Originálnym zážitkom bola aj prehliadka spodnej časti katedrály, kde v kryptách sú uložené ostatky významných cirkevných osobností a zakladateľov i dobrodincov dómu. Ďalším miestom poznávacej púte bola známa Kapucínska hrobka (Kapuzinergruft). V nej odpočívajú panovníčka Mária Terézia a ďalší významní členovia rodiny Habsburgovcov. Odborný výklad k historickým súvislostiam panovníckeho rodu a ich vplyvu na Gréckokatolícku cirkev poskytol Charles Coulomb. Charakterizoval najvýznamnejšie postavy uložené v bohato zdobených sarkofágoch. Prítomní s vďakou zaspievali radostné Christos voskrese pred hrobkou Márie Terézie, ktorá zvolala Viedenskú synodu 28. júna 1773 a bdela nad jej úspešným priebehom. Potom sa presunuli k historickému miestu konania Viedenskej synody, ktorú tam pripomína pamätná tabuľa v blízkosti Chrámu sv. Barbory. Historický výklad o bývalom seminári pre gréckokatolíkov Barbareum, stavbe chrámu, a súčasnom pastoračnom účinkovaní priblížil ukrajinský farár o. Taras Šagala. Pripomenul, že v tomto roku je 400. výročie úmrtia sv. Jozafáta, mučeníka únie, ktorého ostatky boli prenesené z bočnej kaplnky Barbarea v roku 1948 do Ríma a v súčasnosti sú uložené v Bazilike sv. Petra. Vrcholom dňa bola svätá liturgia v chráme. Sláveniu predsedal najosv. vladyka Cyril Vasiľ spolu s o. Jurijom Kolasom, generálnym vikárom pre východných katolíkov v Rakúsku, a ďalšími šiestimi kňazmi. Asistovali traja bohoslovci študujúci v Medzinárodnom teologickom inštitúte v Trumau. V príležitostnej kázni vladyka uviedol, že pohľad na sarkofágy nám pripomína našu časnosť i večnosť. „Ale Boh je pánom dejín, ktorý má moc aj zlo obrátiť na dobro.“ Vladyka vyjadril vďaku a podporu Spolku i vydarenému podujatiu. V závere sv. liturgie o. Michal Hospodár vyjadril vďaku o. Jurajovi Terekovi a jeho spolupracovníkom za aktívnu spoluprácu a spoluúčasť pri podujatí. Po náročnom programe všetkým dobre padol obed na arcibiskupskom úrade vo Viedni. Popoludní sa fakultatívne uskutočnila prehliadka múzea v bývalom cisárskom sídle Hofburg. Celkový zážitok umocnilo krásne počasie a duch spoločenstva s Kristom i medzi sebou navzájom.

TSKE informoval Michal Hospodár

Foto: Spolok sv. Cyrila a Metoda