Pascha pre Ukrajincov

Košice 21. apríl (TSKE) Počas Veľkonočných sviatkov Košická eparchia zorganizovala slávenie  Kristovej Paschy pre Ukrajincov utekajúcich pred vojnou  v meste Košice.  V Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky v sobotu večer  slávil archimandrita Jaroslav Lajčiak, protosynkel Košickej eparchie  utiereň vzkriesenia, sv. liturgiu a posvätenie jedál spolu s otec Pantelejmonom, povereným duchovnou správou pre Ukrajincov. V nedeľu sa v katedrálnom chráme na Moyzesovej ulici  konala svätá liturgia, požehnanie veľkonočných koláčov a veľkonočných jedál. Podvečer komunita pokračovala v oslavách Vzkriesenia Ježiša Krista  podujatím, ktoré zorganizovala aktívna mládež. Všetci  srdečne a radostne oslávili veľkonočné sviatky veselými „hajivkami“ - piesňami, ktoré sa spievajú počas veľkonočných sviatkov, tancom, hrami, spevom, chutným posväteným veľkonočným  jedlom a spoločnou modlitbou. Ďakujeme košickej Eparchii a dennému centru za organizáciu.

TSKE informovala Sr. Alžbeta, SNPM