Odhalenie busty Štefanovi B. Romanovi v Novom Ruskove

Košice 17. apríl (TSKE) Na Tomášovu nedeľu  16. apríla zažila farnosť Nový Ruskov (okres Trebišov) v tomto roku zaujímavý moment. Významnému rodákovi z tejto obce Štefanovi Boleslavovi Romanovi bola slávnostne odhalená bronzová busta. Odhaleniu predchádzala sv. liturgia v miestnom chráme, ktorú slávil najosv. vladyka Cyril Vasiľ, arcibiskup. Spoluslúžili o. Peter Labanič, farár, o. Michal Hospodár a o. Peter Horváth. V homílii sa vladyka Cyril vrátil k tajomstvu vzkriesenia Ježiša Krista a jeho nového života. Túto skúsenosť so vzkrieseným Ježišom chcel mať aj apoštol Tomáš. Pri zážitku s Ježišom sa posilnila jeho viera, ktorú potom odovzdával až po mučenícku smrť. Vladyka vyzdvihol dôležitosť viery pre život napriek tomu, že dnešný svet sa často uškŕňa nad postojmi kresťanov. Ďalej uviedol, že aj Š. Romana viedla v aktívnom živote viera a preto si na neho spomíname ako na mecéna, staviteľa chrámu, organizátora a najmä zapáleného národovca.

Po sv. liturgii sa oproti chrámu zhromaždili prítomní hostia s miestnymi veriacimi. Milým prekvapením bolo vystúpenie folklórneho súboru Komanička z Nového Ruskova. Osobnosť Š. Romana zhodnotil v príhovore predseda Matice slovenskej Marián Gešper. S pozdravmi vystúpili aj Ida Deszkásová za Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraniční, starosta obce Rastislav Ferkanin a predseda Spolku sv. Cyrila a Metoda Michal Hospodár. Prítomní boli tiež primátor Trebišova Marek Čižmár, primátor Sečoviec Dominik Frajkor a starostovia okolitých obcí. Zaznel aj list od dcéry nebohého Š. Romana Anny ku prítomnému zhromaždeniu. Následne vladyka Cyril posvätil novú bustu z dielne sochára Mariána Polonského. Finančne na ňu prispeli Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Matica slovenská a obec Nový Ruskov. Odteraz bude táto busta pripomínať veľkého rodáka, ktorý sa preslávil vo svete, ale nezabudol ani na rodné Slovensko.

TSKE informoval Michal Hospodár

Foto: FB stránka Matice Slovenskej