Kánonická vizitácia farnosti Trebišov

Košice, 27. február (TSKE)V nedeľu 26. februára vladyka Cyril Vasiľ, SJ  - košický eparchiálny biskup – slúžil v Trebišove archijerejskú svätú liturgiu. Bola vyvrcholením kánonickej vizitácie farnosti,  ktorú vo štvrtok 23. februára otvoril archimandrita Jaroslav Lajčiak. 

Vo svojej homílii sa vladyka Cyril dotkol výnimočnosti Ježišovho poslania na pozadí Natanaelovej otázky evanjeliového čítania  Nedele 1. týždňa Veľkého pôstu:  „Môže byť z Nazareta niečo dobré?!“.  Na svätej liturgii sa zúčastnil značný počet veriacich, ktorých súčasťou sú deti a mladí.  Po liturgickom slávení sa vladyka Cyril stretol s kurátormi a úspešné ukončenie vizitácie potvrdil svojim podpisom v matrikách a pamätnej knihe. 

TSKE informoval Tomáš Muszka