Púť veriacich farnosti Trebišov

Košice, 26. február (TSKE) Pútnickou sa stala pre veriacich farnosti Trebišov sobota 25. februára. Mládež, deti i dospelí pod vedením protopresbytera otca Dušana Semana putovali do školy Presvätej Bohorodičky, aby na začiatku Svätej Štyridsiatnice ďakovali za dary a milosti prijaté do svojich životov a zároveň prosili o požehnania do ďalších dní. V Bazilike Zosnutia Presvätej Bohorodičky veriacich privítal a svätú liturgiu s prítomnými kňazmi slúžil otec Peter Iľko - farár farnosti Ľutina. Po svätej liturgii veriaci s kňazmi absolvovali krížovú cestu v pútnickom areáli. 

TSKE informval Tomáš Muszka