Emeritný biskup Košickej eparchie navštívil Choňkovce, aby požehnal nové víno

Košice, 20. február (TSKE) Vo štvrtok 16. februára vladyka Milan Chautur CSsR, emeritný biskup Košickej eparchie navštívil poľnohospodárske družstvo Choňkovce, aby požehnal nové víno. Na začiatku požehnania privítal vladyku Milana predseda PD Choňkovce Ing. Ján Petro, ktorý apeloval na spätosť človeka s pôdou, na ktorú netreba zabúdať. Zdôraznil, že aj keď minulý rok nebol priaznivý na pestovanie vínnej révy, s Božou pomocou sa im podarilo vyrobiť kvalitné vína, ktoré spĺňajú normu liturgických vín (podľa kánonu 706 CCEO liturgické víno musí byť prírodné, z plodov viniča a nepokazené)

V modlitbe požehnania sa píše: „Vládca, Bože náš, nadovšetko súcitný a predobrý, zmilúvaš sa nad nami a nasycuješ nás, pričom obveseľuješ naše srdcia. Požehnaj toto víno, aby slúžilo na zdravie všetkým, čo vzývajú tvoje sväté meno. Nech všetci, čo z neho okúsia, prijmú posilu duše i tela a oslávia Otca i Syna i Svätého Ducha teraz i vždycky i na veky vekov.“

Poobede vladyka Milan slúžil vo farskom chráme v Choňkovciach spolu s miestnym duchovným o. Jozefom Fabišíkom a o. Marekom Hreňom svätú liturgiu za pracovníkov PD Choňkovce. Ňou ďakovali Pánovi za všetky dobrodenia, ktoré im doposiaľ veľkodušne udeľoval, ďakujúc za minuloročnú úrodu, prosiac ho, aby aj v nastávajúcom čase ich bohato požehnával a dával im telesné, duševné i duchovné zdravie i potrebné dobrodenia.

TSKE informoval Jozef Fabišík

Foto: Pavol Fabišík