V Košiciach sa stretli kňazi dôchodcovia

Košice, 20. február (TSKE) V nedeľu 19. februára sa v košickej katedrále Narodenia presvätej Bohorodičky stretol vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup - košický eparchiálny biskup, s kňazmi dôchodcami, ich manželkami a kňazskými vdovami.

Takéto stretnutia sa pravidelne organizujú v Košickej eparchii okolo sviatku Stretnutia Pána, kedy starý Simeon a prorokyňa Anna, obidvaja celý život očakávajúc prisľúbeného mesiáša, prežívali svoje dni staroby v modlitbách a obetách podobne ako rodiny kňazov - dôchodcov.

Vladyka Cyril vo svojej homílii vychádzal z evanjelia Syropôstnej nedele, ktorá bezprostredne vovádza do obdobia Veľkého pôstu. Témou tejto nedele je odpustenie a zmierenie, bez ktorých veľkopôstne putovanie a snaženie nemá zmysel.

V závere sa všetkým prítomným kňazom-dôchodcom, ich rodinám, ako aj všetkým, ktorí sa zo zdravotných dôvodov či vysokého veku nemohli zúčastniť, poďakoval vladyka Cyril, za ich modlitby a obety, ktorými sprevádzajú cirkev aj na dôchodku. Vladyku ako aj všetkých prítomných v mene novodobých Simeonov a Anien pozdravil o. Vladimír Tomko.

TSKE

Foto: TSKE