Národný týždeň manželstva 2023 v Košiciach

Košice, 20. február (TSKE) V dňoch 13. až 19. februára 2023 na Slovensku prebiehal Národný týždeň manželstva (NTM), do ktorého sa zapojili aj viaceré farnosti Košickej eparchie. Manželia sa stretávali jednak pri modlitbe – či už adoráciách alebo akatistoch, jednak na „Valentínskych večeroch“ a podobných spoločenských udalostiach.
Rada pre rodinu Košickej eparchie cez stránku www.nmtke.sk umožnila registrovať sa na odber Manželských povzbudení, ktoré pripravili o. Pavol Mihajlo s manželkou Zuzanou. Túto možnosť využilo vyše 3200 odberateľov.
Hlavným podujatím NTM 2023 bol Večer odkazov, ktorý sa uskutočnil v centre DKC Veritas v Košiciach v sobotu 18. februára 2023. Večer sa niesol v duchu hlavnej témy NTM 2023, ktorou bol „Odkaz“. Podujatie moderoval o. Marko Rozkoš. Tri páry, manželia Demekoví zo Spišskej Novej Vsi, Slavkovskí z Veľkého Šariša a Artjuchoví z Melitopoľa (UA), ktorí v súčasností žijú v Prešove, ponúkli prítomným odkazy o hodnote manželstva. Spevom večer sprevádzal o. Peter Milenky a manželia Demekoví, ktorí sú opernými spevákmi. Večer končil príhovorom a požehnaním vladyku Cyrila, košického eparchiálneho biskupa.
Na príprave Večera odkazov sa výrazne podieľali manželia Marián a Martina Horňákoví (grafika), o. Marek a Alenka Maďaroví, Zdeno a Andrea Knišoví, Pavel Grega (IT) a mnohí ďalší dobrovoľníci.

TSKE informovala Rada pre rodinu Košickej eparchie

Foto: Rada pre rodinu Košickej eparchie