Program arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ 13. - 19. február 2023

Pondelok 13. február

Rím – pracovná cesta

Utorok 14. február

Rím – pracovná cesta

Streda 15. február

Rím – pracovná cesta

Štvrtok 16. február

10.00 Bratislava - inaugurácia dekana TFTU

Piatok 17. február

9.00 Prešov - Metropolitná liturgická komisia

Sobota 18. február

8.00 Košice - konferencia sekulárnych inštitútov

17.00 Košice - Veritas: záverečný večer Národného týždňa manželstva

Nedeľa 19. február

10:.30 Košice - katedrála: sv. liturgia s kňazmi na dôchodku

16.00 Lesné - pracovné stretnutie