Arcibiskup Gugerotti prevzal úrad prefekta Dikastéria pre Východné cirkvi

Košice, 17. január (TSKE) V pondelok 16. januára arcibiskup Claudio Gugerotti, začal svoju službu prefekta Dikastéria pre východné cirkvi.

Po príchode do úradu ho privítal sekretár dikastéria arcibiskup Giorgio Demetrio Gallaro a podsekretár Mons. Flavio Pace spolu so zamestnancami dikastéria.

Napoludnie sa v Čestnej sieni za prítomnosti vyslancov katolíckych patriarchov a vyšších arcibiskupov pri Svätej stolici, rektorov východných kolégií v Ríme, niektorých generálnych predstavených alebo miestnych predstavených východných mužských a ženských rádov a reholí prítomných v Ríme, rektora Pápežského východného inštitútu a konzultorov dikastéria bol prečítaný list Svätého Otca Františka, ktorým menoval Mons. Gugerottiho za prefekta tohto vatikánskeho úradu. Zároveň všetci zaspievievali hymnus Veni Creator Spiritus.

Nový prefekt následne zložil vyznanie viery a prísahu vernosti. Potom adresoval prítomným pozdravný príhovor, v ktorom predovšetkým vyjadril vďačnosť a synovskú oddanosť Svätému Otcovi.

Na záver, po požehnaní a následnom speve mariánskej antifóny Alma Redemptoris Mater, nový prefekt pozdravil osobne všetkých prítomných.

Zdroj: Oriente Cattolico

Foto: Oriente Cattolico