Posviacka zrekonštruovaného interiéru farského bytu

Košice, 27. december (TSKE) V nedeľu po Kristovom narodení, 26. decembra, navštívil Gréckokatolícku farnosť Michalovce vladyka Milan Chautur, CSsR, emeritný biskup košickej eparchie. Vladyka Milan poslednú nedeľnú liturgiu občianskeho roka, slávil spoločne s otcom Andrejom Jevčukom, chargé d’affaires apoštolskej nunciatúry v Bratislave, archimandritom Jaroslavom Lajčiakom, protosynkelom (vikárom)  Košickej eparchie a miestnym farárom a protopresbyterom Michalovského protopresbyterátu (dekanátu) otcom Marošom Rinikom. V homílii vladyka povzbudil veriacich  k tomu, aby obnovili rodinné vzťahy, ktoré musia byť postavené na viere kráľa Dávida, patriarchu Abraháma i samotnej Svätej rodiny. V závere slávnosti sa uskutočnila posviacka zrekonštruovaného interiéru farského bytu. Vďaka patrí všetkým veriacim michalovskej farnosti, bohuznámym darcom a firmám, ktoré pomohli pri rekonštrukcii. Christos raždajetsja!

TSKE informoval Dávid Rinik

Foto: Samuel Rinik