Stretnutie východných katolíckych biskupov Európy v Budapešti

Košice, 6. september (TSKE) Od 5. do 12. septembra prebieha v hlavnom meste Maďarska Medzinárodný eucharistický kongres. Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ a arcibiskup Cyril Vasiľ SJ košický eparchiálny biskup, sa v čase kongresu od 4. do 8. septembra zúčastňujú v Budapešti na stretnutí východných katolíckych biskupov, ktoré je jedným zo sprievodných podujatí.

Na stretnutí, ktoré sa pravidelne organizuje na inom mieste pod hlavičkou Rady európskych biskupských konferencií (CCEE) sa zúčastňujú hierarchovia a delegáti východných katolíckych cirkví Európy. Témou tohtoročného stretnutia je Eucharistia a synodalita.

Počas pracovných zasadaní sa biskupi zaoberajú vybranými aspektami vzťahu medzi tajomstvom Eucharistie a synodalitou, ktorá je integrálnou súčasťou spôsobu života spoločenstiev kresťanského Východu.

Okrem predstaviteľov jednotlivých cirkví sa na stretnutí zúčastňuje aj Jeho Blaženosť Youssef Absi, melchitský gréckokatolícky patriarcha Antiochie a celého Východu, Jeruzalema a Alexandrie a kardinál Angelo Bagnasco, ktorý je predsedom CCEE. Stretnutie v prvý deň pozdravil aj kardinál Péter Erdő, arcibiskup-metropolita ostrihomsko-budapeštianskej arcidiecézy a arcibiskup Michael August Blume SVD, apoštolský nuncius v Maďarsku.

Vyvrcholením celého stretnutia bude spoločné slávenie Svätej Božskej liturgie v stredu 8. septembra, v deň sviatku Narodenia presvätej Bohorodičky, v bazilike svätého Štefana, ktorej bude predsedať melchitský patriarcha Youssef Absi.

Prvé takéto stretnutie východných katolíckych biskupov sa konalo v roku 1997 práve v Maďarsku na podnet vtedajšieho prefekta Kongregácie pre východné cirkvi kardinála Achille Silvestriniho s cieľom vytvoriť platformu pre biskupov tých cirkví, ktoré boli osobitne zasiahnuté ateistickým režimom, „aby mohli čím jasnejšie nájsť svoju úlohu v súčasnej Európe a boli milované a uznávané pre svoje dejiny a vernosť Cirkvi a pápežovi, za čo zaplatili vysokú cenu“ (Z príhovoru kardinála Achille Silvestriniho na prvom stretnutí.) Pravidelné každoročné stretnutia biskupov východných katolíckych cirkví sa konajú od roku 2005, kedy sa – z  iniciatívy ukrajinského arcibiskupa väčšieho vladyku Ľubomíra Huzara – uskutočnila púť gréckokatolíckych biskupov do Ríma. Na tomto stretnutí v Ríme sa biskupi dohodli, že sa budú stretávať pravidelne a budú sa zaoberať témami, ktoré sú pre Gréckokatolícku cirkev v Európe spoločné. Od roku 2009 sa stretnutie koná pod patronátom Rady európskych biskupských konferencií (CCEE).

Viac fotografií z prvého dňa stretnutia je možné vidieť TU


TSKE a grkatba.sk