Prechod exarchátu v Taliansku na gregoriánsky kalendár

Košice, 1. september (TSKE) 1. september 2021 ako začiatok nového cirkevného roka znamená aj veľký medzník pre veriacich apoštolského earchátu pre ukrajinských gréckokatolíkov v Taliansku. Týmto dňom všetky farnosti, a spoločenstvá exarchátu, roztrúsené po celom území Talianska, prechádzajú spolu na nový – teda gregoriánsky kalendár.

O tejto zmene sa hovorilo už v časoch vzniku exarchátu. Toto rozhodnutie je podmienené predovšetkým vonkajšími okolnosťami, a teda tým, že väšinové prostredie Talianska používa tento kalendár, s čím súvisia aj prázdniny, štátne sviatky a dovolenky. A práve preto, aby tak ľudia mohli sláviť sviatky spoločne, biskup Dionýz Ľachovič OSBM, apoštolský exarcha nariadil oficiálne túto zmenu, čo síce znamená, že tento rok po sviatku Zosnutia Bohorodičky (28.8) už po pár dňoch nasleduje začiatok cirkevného roka, ale na strane druhej sa tak spravil aj veľký krok k viditeľnému svedectvu o slávení spoločnej Paschy kresťanov Východu a Západu.

Okrem talianského exarchátu vieme aj o iných farnostiach ukrajinských gréckokatolíkov, ktorý na Západe k dňu 1. septembra 2021 prešli na nový kalendár. Príkladom je aj gréckokatolícka farnosť v belgických Antverpách, náležiaca do Eparchie sv. Vladimíra Veľkého pre ukrajinských gréckokatolíkov žijúcich vo Francúzsku, Belgicku, Holandsku, Luxembursku a Švajčiarku, kde v hlasovaní o kalendári bolo z 94 až 77 za prechod na nový kalendár.  

TSKE informoval Daniel Černý

Foto: Katedrála sv. Sergeja a Bakcha na Madonna dei Monti v Ríme