Národný týždeň charít v Košiciach

Košice 7. jún (TSKE) Počas prvého júnového týždňa sa na Slovensku konal Národný týždeň charít. Pri príležitosti jeho ukončenia v sobotu 5. júna, bola slávená v Kaplnke svätého Lazára v Košiciach svätá liturgia. Kaplnka patrí do pôsobnosti Gréckokatolíckej eparchiálnej charity Košice a tak milým hosťom tohoto liturgického slávenia bola jej riaditeľka pani Mgr. Anna Ivanková. Vo svojom príhovore v závere tejto slávnosti okrem iného povedala:

"Národný týždeň charity organizuje Slovenská katolícka charita už štvrtý rok. Je zvýraznením práce Slovenskej katolíckej charity na Slovensku. Charita je jediným najväčším neverejným poskytovateľom sociálnych, zdravotných a iných služieb na Slovensku a vystupuje v týchto službách ako veľmi silný partner štátu. Gréckokatolícka eparchiálna charita Košice je jednou z desiatich diecéznych a eparchiálnych charít na Slovensku. V tomto roku oslávi 20 rokov svojej registrácie. Naša charita pôsobí na území Košického kraja. Máme jedno zariadenie pre matky s deťmi, poskytujeme terénnu sociálnu prácu, poskytujeme zdravotnú službu pre obyvateľov Michaloviec, Veľkých Kapušian a okolia. Participovali sme aj na projekte potravinovej pomoci a zúčastňujeme sa na projekte farských charít. Za rok naša Gréckokatolícka eparchiálna charita založila 14 farských charít. Ďakujem našim vladykom, zamestnancom, duchovným za ich blízkosť a pomoc. Teším sa, že sme sa tiež mohli počas tohto týždňa prezentovať a pozdravujem všetkých kolegov."

Národný týždeň charít sa začal archijerejskou svätou liturgiou 29. mája v Ľutine, ktorej predsedal prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ. Jeho cieľom bolo predstaviť činnosť Slovenskej katolíckej charity a jednotlivých diecéznych a eparchiálnych charít.

TSKE informoval Tomáš Muszka

Foto: Dávid Serbinčík