Pútnici z Černovej navštívili Klokočov

Košice 29. máj (TSKE) V štvrtok 27. mája do Klokočova zavítali pútnici z Černovej, ktorá je mestskou časťou Ružomberka. Rímskokatolíckych veriacich privítal aktuálny správca farnosti otec Peter Čintala a duchovný správca pre pútnikov otec Tomáš Fischer. Slávnostnú liturgiu pre pútnikov slávil archimandrita  Jaroslav Lajčiak, protosynkel košickej eparchie. V homílii archimandrita Jaroslav objasnil veriacim pútnikom históriu plačúcej ikony Bohorodičky v Klokočove. Taktiež zdôraznil, že nie je podstatné, kde sa nachádza originál, pretože ikona plakala len na jednom mieste a to ho robí posvätným. Obraz Bohorodičky ponúkol ako maják na pobreží, ktorý určuje smer a privádza plaviaceho sa na mori do bezpečia.

TSKE informoval Samuel Dávid Bombár

Foto: Samuel Dávid Bombár