Odpust Zoslania Svätého Ducha v Bazilike minor v Michalovciach

Košice 24. máj (TSKE) Z príležitosti sviatku Zostúpenia Svätého Ducha 23. mája sa uskutočnila eparchiálna odpustová slávnosť v Bazilike minor v Michalovciach. Aj napriek stále zaväzujúcim protiepidemologickým opatreniam, sa mohol uskutočniť riadny odpust s plným liturgickým programom, hoci s obmedzeným počtom účastníkov. Odpustová slávnosť sa začala v sobotu večer modlitbou sv. ruženca, pokračovala veľkou večierňou, ktorú slávil miestny predstavený kláštora o. Jaroslav Štelbaský. Po večierni nasledovala archijerejská sv. liturgia, ktorú slávil vladyka Marián Andrej Pacák CSsR. Vo svojej homílii veriacim vysvetlil význam sviatku Turíc a dar Svätého Ducha na základe židovských sviatkov Paschy a Päťdesiatnice. Okrem redemptoristov boli na sv. liturgii prítomní protosynkel košickej eparchie archimandrita Jaroslav Lajčiak a o. Jozef Lukáč z Topoľan. V nedeľu program pokračoval modlitbou utierne, po ktorej nasledovala staroslovienska sv. liturgia a Akatist k Svätému Duchu. Slávnosť vyvrcholila archijerejskou sv. liturgiou, ktorú slávil znova  vladyka Marián Andrej Pacák CSsR. Slávnostným  kazateľom bol arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie „sede plena“. Vo svojej homílii poukázal na reálnu potrebu byť otvorený a naladený na Svätého Ducha, aby veriacich mohol úplne preniknúť a posväcovať. Slávnosť sa ukončila myrovaním. Počas odpustových slávení slúžili a pomáhali bohoslovci košickej eparchie. Pred odpustovou slávnosťou redemptoristi z michalovského kláštora viedli niekoľkodňovú duchovnú obnovu. Obidva odpustové dni skrášlil naše liturgické slávenia svojím spevom Zbor sv. Jozefa pod taktovkou pani dirigentky MUDr. Márie Gofusovej.

TSKE informoval Metod Lukačik

Foto: Maroš Dupnák