V severomacedónskom Skopje predstavili nové vydanie Proglasu

Košice 23. máj (TSKE) Vo štvrtok 20. mája bola v severomacedónskom Skopje v priestoroch kultúrno-informačného centra otvorená výstava fotografií Pavla Demeša s názvom „Po stopách svätých Cyrila a Metoda“. Výstava predstavuje fotografické Curriculum vitae slovanských vierozvestcov sv. Konštantína-Cyrila a Metoda. Súčasťou výstavy bolo aj predstavenie nového vydania Proglasu - predhovoru k slovanskému prekladu evanjelií, ktorého autorom je sv. Konštantín Filozof.

Celé podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti sviatku sv. všeslovanských učiteľov Cyrila a Metoda, ktorých sviatok sa podľa juliánskeho kalendára slávi 24. mája. Význam slávnosti bol zvýraznený aj prítomnosťou vysokých štátnych a cirkevných predstaviteľov republiky Severného Macedónska.

Predseda vlády Zoran Zaev v súvislosti s predstavením novej publikácie uviedol, že misia svätých Cyrila a Metoda spojila Slovanov s inými národmi Európy a mala okrem zvýraznenia dôležitosti kresťanstva aj mimoriadny a jedinečný vzdelávaco-kultúrny prínos. Dnes sv. Cyril a Metod zjednocujú Severné Macedónsko a Slovensko prostredníctvom spoločného vydania Proglasu v staroslovienčine, slovenčine a macedónčine.

Pri tejto príležitosti prijal severomacedónsky prezident Stevo Pendarovski v prezidentskom paláci Henrika Markuša, veľvyslanca Slovenskej republiky v Severnom Macedónsku, arcibiskupa Cyrila Vasiľa, apoštolského administrátora Košickej eparchie, Mons. Františka Rábeka, ordinára OS a OZ SR a predsedu Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru a pána Stojana Lekoského, zostavovateľa a prekladateľa nového vydania Proglasu, ktorí reprezentovali Slovensko na prezentácii spoločného cyrilo-metodského dedičstva v Severnom Macedónsku.

TSKE

Foto: Ján Kysel; www.pretsedatel.mk/sredba-proglas/