Nedeľa o Samaritánke v Trhovišti

Košice 2. máj (TSKE) V rámci osláv 300. výročia farnosti Trhovište sa dňa 2. mája konala svätá božská liturgia. Do farnosti zavítal na 5. nedeľu po Pasche o Samaritánke o. Vladimír Skyba, protosynkel Bratislavskej eparchie. Slávenie začalo v sobotu večer veľkou večierňou, pokračovalo utierňou a vyvrcholilo svätou liturgiou. V homílii zameranej na tému Cirkev o. Vladimír poukázal na majstrovsky zvládnutý rozhovor Krista so samaritánkou pri studni. Viedol s ňou dialóg, po ktorom v živote tejto ženy nastalo oslobodenie a záchrana z klamstva, v ktorom sama žila. Oslobodila ju pravda. Pravda bez urážky, bez pohoršenia a pravda bez vyčítania jej hriechu. Ďalej o. Vladimír ozrejmil veľkú pravdu v živote každého človeka. Všetci zlyhávame v láske, no len z lásky sme schopní žiť. Túžime byť milovaní. Bez lásky je človek traumatizovaný, trpí a je ranený. Kristus prišiel na tento svet, aby nám ukázal lásku v rozmere kríža a recept, ako milovať. Takto premenení budeme ako Cirkev pomyselnou horiacou zápalkou v tme a soľou, ktorá dochucuje tento svet láskou. Na záver sa prítomné spoločenstvo pomodlilo Moleben k svätému Jozefovi pri príležitosti mimoriadneho roku – 150. výročia od vyhlásenia sv. Jozefa za patróna univerzálnej Cirkvi.

TSKE informoval Adam Horňá

Foto: Samuel Riník