20 rokov od smrti metropolitu Judsona Procyka

Košice 23. apríl (TSKE) Dňa 24. apríla uplynie dvadsať rokov od náhlej smrti tretieho metropolitu pochádzajúceho z Užhorodskej únie – pittsburského vladyku Judsona Procyka. Vladyka Judson sa narodil 9. apríla 1931 v meste Uniontown, v štáte Pennsylvánia. Jeho otec Michal pochádzal z Haliče, ale matka Mária, rodená Bučková, bola zo spišskej obce Závadka. Mal ešte sestru Idu a brata Henryho. Vladyka Judson študoval teológiu v Lisle, Illinois a v Pittsburghu, v Pennsylvánii. Dňa 19. mája 1957 prijal kňazské svätenie z rúk vladyku Nicholasa Elka. Jeho otec sa však už synovej vysviacky nedožil.

Po kňazskej vysviacke pôsobil vo viacerých farnostiach, ba určitý čas bol aj pomocným kancelárom a tajomníkom vladyku Stephena Kociska. Cirkev v ňom spoznala potenciál a tak bol menovaný za rektora gréckokatolíckeho seminára sv. Cyrila a Metoda v Pittsburghu, kde pôsobil v rokoch 1969-1973. Bol mu udelený titul monsignora a neskoršie aj pápežského preláta.

V júli 1973 bol menovaný za farára katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa v Pittsburghu, časti Munhall. Tu pôsobil skoro 22 rokov. Počas jeho pôsobenia bola postavená nová katedrála a pastoračné centrum. Katedrálu, inšpirovanú byzantskou architektúrou posvätili 12. júna 1994 vladykovia Michael Dudick a John Bilock.

14. novembra 1994 bolo zverejnené rozhodnutie dnes už sv. pápeža Jána Pavla II, ktorým za tretieho arcibiskupa a metropolitu Pittsburghu bol menovaný dovtedajší správca katedrály, o. Judson Procyk. Biskupská vysviacka sa uskutočnila 7. februára 1995 v novej katedrále sv. Jána Krstiteľa. Hlavným svätiteľom bol vtedajší správca metropolitnej cirkvi, sídelný biskup eparchie Passaic, kyr Michael Dudick, spolusvätiteľmi boli biskup eparchie Parma, kyr Andrew Pataki a biskup vtedajšej eparchie Van Nuys (dnešný Phoenix) Geroge Kuzma, ktorý predniesol aj homíliu. Na slávnosti bol aj pápežský pro-nuncius, kardinál z Philadelphie a 29 katolíckych biskupov oboch obradov. Na vysviacku prišiel aj prešovský biskup Ján Hirka, mukačevský vladyka Ivan Semedi, biskup Szilárd Keresztes z Hajdudorogu, Slavomír Miklovš z Križevci, ako aj slovenský biskup Michal Rusnák z Kanady, čím sa krásne manifestovala jednota našich cirkví, pochádzajúcich z Užhorodskej únie. Do svojho biskupského erbu si vladyka Judson vybral citát „S nami Boh!“ V erbe samotnom mal postavu svojho patróna sv. Júdu, ako aj symbol Pittsburghu v podobe oceliarskych komínov, mušle ako symbolu katedrály sv. Jána Krstiteľa a zlatej cibuľovej kupoly seminára sv. Cyrila a Metoda, kde pôsobil ako rektor.

Hneď v roku 1995 navštívil a povzbudil mnohé farnosti svojho biskupstva a to nielen v Pennsylvánii, ale došiel až do štátu Louisiana. Mal veľmi dobré vzťahy aj s vladykom Nicholasom Smiskom, hlavou Karpatoruskej pravoslávnej cirkvi v Johnstowne, ktorej veriaci sa kedysi odtrhli od gréckokatolíkov. Vďaka vladykovi Judsonovi sa tak začali hojiť rany, ktoré dovtedy krvácali celé desiatky rokov. Snažil sa o návrat cirkvi k jej skutočným východným koreňom. Metropolita Judson obnovil spoločné slávenie iniciačných svätých tajomstiev (sviatostí), čím vlastne znova obnovil prijímanie detí. Obnovil kantorský program a vytvoril archieparchiálny spevácky zbor. Súčasne pre lepšiu transparentnosť zaviedol zverejňovanie finančného hospodárenia arcibiskupstva.   

V roku 1996 predsedal slávnostnej liturgii na 350. výročie Užhorodskej únie, slávenej v Užhorode. V tomto roku na púti v Kalifornii si ako vôbec prvý metropolita z Užhorodskej únie nasadil na hlavu biely klobúk so závojom, dar miestnych mníchov svojmu metropolitovi. V tomto roku vysvätil ako hlavný svätiteľ na biskupa svojho neskoršieho nástupcu na metropolitnom tróne, vtedy však parmského biskupa Bazila Myrona Schotta OFM. Rovnako v tomto roku bol spolusvätiteľom na vysviacke biskupa pre rumunských gréckokatolíkov v USA, ktorým sa stal John Michael Botean.

Prelomovým bol rok 1999. Vtedy vladyka Judson predsedal na jubilejných oslavách 75. výročia zriadenia gréckokatolíckeho ruténskeho biskupstva v Pittsburghu. Pri tejto príležitosti vyšiel aj veľmi kvalitný schematizmus celej metropolie s opisom dejín všetkých farností, biskupov i dejín cirkvi v USA. Súčasne na sviatok Ochrany Presvätej Bohorodičky, 1. 10. 1999 bolo promulgované partikulárne právo metropolie, ktoré znamenalo obrovský posun k obnove vlastných tradícii. V tomto roku sa po prvýkrát otvoril formačný program pre stálych diakonov, čím sa skrášlila liturgia aj sa pomohlo rozvoju tohto povolania vo farnostiach.

Vladyka Judson mal aj v sedemdesiatke veľmi mladistvý vzhľad, majúc stále prirodzenú farbu svojich vlasov a bol fanúšikom hokejového klubu Pittsburgh Penguins. Práve on za rektora katedrálneho chrámu ustanovil neskoršieho vladyku eparchie Parma, Johna Kudricka. Jeho náhla smrť 24. apríla 2001 všetkých zaskočila, no dielo, ktoré sa podujal uskutočniť a vrátiť gréckokatolíckej cirkvi v USA jej autentické východné smerovanie sa jeho smrťou len spomalilo, nie však zastavilo.

Na jeho pohreb 30. apríla 2001 v katedrále sv. Jána Krstiteľa prišli zástupy tých, ktorí mu chceli vzdať úctu, vrátane pravoslávneho vladyku Smiska. Poslednýkrát tak bol vo svojej katedrále, ktorú pomohol postaviť i v ktorej sa modlil za lepšiu cirkev, cirkev otvorenú pohotovo odpovedať na výzvy dnešnej doby. Ako sa vo svojej kázni vyjadril vladyka Andrew Pataki, ich miestna cirkev je lepšou práve preto, že tu bol metropolita Judson. Jeho ostatky očakávajú druhý a slávny príchod Krista na cintoríne pútnického miesta sestier baziliánok v Uniontown. Večná mu pamiatka! Christos Voskrese!

TSKE informoval Daniel Černý

Foto: Bob Donladson, University of Manitoba, Wikipedia, Archeparchy of Pittsburgh