Nový gréckokatolícky biskup pre eparchiu Kluž v Rumunsku

Košice 14. apríl (TSKE) Dnes napoludnie Vatikánsky tlačový servis informoval, že hlava Rumunskej gréckokatolíckej cirkvi, Jeho Blaženosť kardinál Lucian Mureşan, arcibiskup väčší Făgăraş şi Alba Iulia, so súhlasom biskupov tejto cirkvi a po informovaní Svätej stolice, premiestnil dovtedajšieho kuriálneho biskupa arcibiskupstva väčšieho a titulárneho biskupa sídla Mariamme, vladyku Claudiu-Lucian Popa, za biskupa eparchie Cluj-Gherla.

V januári sme čitateľov informovali o náhlej a nečakanej smrti biskupa Florentina Crihălmeanua z rumunskej gréckokatolíckej eparchie Cluj-Gherla (Kluž), ktorý podľahol komplikáciám spôsobeným ochorením Covid-19. Odvtedy bol eparchiálny biskupský stolec v Kluži uprázdnený.

Vladyka Claudiu-Lucian Pop sa narodil roku 1972 v obci Piscolt (okres Satu-Mare). V rokoch 1991 až 1999 prebýval v Ríme na rumunskom gréckokatolíckom kolégiu Pio Romeno a navštevoval pápežské univerzity Urbaniana a Gregoriana. V roku 2006 získal licentiát zo špirituality.

Na kňaza ho vysvätil vladyka Vasile Hossu v roku 1995. V rokoch 1999 až 2007 pôsobil na gréckokatolíckej rumunskej misii v Paríži, najskôr ako kaplán, a od roku 2002 ako farár a rektor misie.

V decembri 2007 bol Kongregáciou pre východné cirkvi menovaný za rektora pápežského kolégia Pio Romeno na rímskom vrchu Gianicolo. Vo funkcii rektora sa ukázal ako schopný organizátor a veľký podporovateľ svojich seminaristov. Každoročné oslavy sviatku sv. Andreja sa stali jednou z najlepších akcií rímskych gréckokatolíkov.

Dňa 21. novembra 2011 dal pápež Benedikt XVI. súhlas s jeho zvolením za kuriálneho biskupa arcibiskupstva väčšieho pre Rumunov a menoval ho titulárnym biskupom sídla Mariamme. Jeho biskupská vysviacka bola slávená priamo v Ríme, v chráme sv. Blažeja a Karla (Santi Biagio e Carlo ai Catinari), ktorý bol titulárnym chrámom kardinála Leonarda Sandriho, prefekta Kongregácie pre východné cirkvi, ktorý bol aj hlavným svätiteľom. Spolusvätiteľmi boli hlava Rumunskej gréckokatolíckej cirkvi, kardinál Lucian Mureşan, arcibiskup väčší Făgăraş şi Alba Iulia a vladyka Virgil Bercea, eparchiálny biskup Veľkého Varadína (Oradea Mare), rodnej eparchie vladyku Claudia – Luciana.

Na osirelý stolec po vladykovi Florentinovi tak prichádza vladyka Cluadiu-Lucian a my veríme, že prinesie hojné požehnanie eparchii, jej duchovenstvu a veriacim. Na mnohaja i blahaja lita, vladyko! Christos Voskrese!

TSKE informoval Daniel Černý

Foto: Biserica Romana Unita