Vladyka Cyril Vasiľ SJ udelil kňazskú vysviacku jezuitovi Martinovi Benkovi

Košice 11. apríl (TSKE) V sobotu 10. apríla v jezuitskom Kostole Najsvätejšej Trojice v Trnave prijal vkladaním rúk vladyku Cyrila Vasiľa SJ, apoštolského administrátora Košickej eparchie, kňazskú vysviacku Martin Benko SJ. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa slávnosť konala iba v úzkom kruhu najbližších a bola vopred nahlásená na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Trnave. 

Vladyka Cyril vo svojej homílii vychádzal z evanjelia Tomášovej nedele. Poukázal na skúsenosť apoštolov so vzkrieseným Kristom, ku ktorej sú pozvaní všetci kresťania a z ktorej špecifickým spôsobom čerpal aj sv. Ignác z Loyoly, zakladateľ jezuitov. Vladyka sa zamyslel aj nad poslaním Spoločnosti Ježišovej v dnešných časoch vychádzajúc pritom zo základných jezuitských hesiel: Amici in Domino - priatelia v Pánovi, minima Societas - malé spoločenstvo; Ite, inflammate omnia - Choďte sa zapáľte všetko; Ad maiorem Dei gloriam - Všetko na Božiu slávu. Tak novokňazovi ako aj celej reholi poprial, aby nezabúdali na "sväte" nadšenie a misijnú odvahu, ktoré sprevádzali celé generácie jezuitov a pomáhali im zvládať aj tie najťažšie úlohy, ktoré im Cirkev zverila.

Martin Benko sa narodil 22. januára 1985 v Košiciach. Do Spoločnosti Ježišovej vstúpil 6. septembra 2003 v Ružomberku, kde absolvoval dvojročný noviciát. Potom nasledovali filozofické štúdiá v Bratislave na Teologickej fakulte Trnavskej Univerzity (TFTU) a po nich tzv. magisterka (pastoračná prax deliaca filozofické a teologické štúdiá). V rámci nej pracoval v Košiciach a v Írsku, kde sa venoval výchove a pastorácii študentov na stredoškolskom internáte. Teologické štúdiá absolvoval v Bratislave na TFTU a v Londýne na Heythrop College. Po návrate na Slovensko sa venoval pastorácii mládeže v Bratislave. Momentálne pôsobí v Univerzitnom pastoračnom centre v Trnave.

TSKE a jezuiti.sk

Foto: Martin Mráz a Martin Halčák SJ