Budú kresťania znova sláviť Paschu spoločne?

Košice 11. apríl (TSKE) V marci rozvíril vody teologických diskusii príspevok pravoslávneho arcibiskupa a spolupredsedu zmiešanej katolícko-pravoslávnej teologickej komisie, a súčasne zástupcu Ekumenického patriarchátu pri Svetovej rade cirkvi, ktorým je Job Getcha. Známy teológ a jeden z lídrov súčasnej pravoslávnej teológie sa vyjadril, žeby bolo vhodné využiť blížiace sa jubileum 1700 rokov od prvého ekumenického snemu (koncilu) v meste Nicea, ktorý sa konal roku 325. Na tomto sneme bolo potvrdené božstvo Ježiša Krista, ale rovnako tak bol stanovený výpočet slávenia Paschy, sviatku všetkých sviatkov.

Ako sa vyjadril arcibiskup Job, ak chceme ostať verní rozhodnutiam koncilu v Nicei, tak je potrebná reforma kalendára a stanovenie spoločného dátumu Paschy. Skutočnosť, že práve v roku 2025 pripadne Pascha ako podľa gregoriánskeho, tak i podľa juliánskeho kalendára na ten istý dátum je obrovským povzbudením do týchto ekumenických snažení.

Práve Svetová rada cirkvi plánuje využiť toto jubileum prvého všeobecného snemu na svetovú konferenciu teológov, ktorí by sa zamýšľali nad tým, čo je „viditeľnou jednotou“ kresťanov pre dnešok. A to hlavne vo svetle mnohých výziev dnešnej doby, predovšetkým však sekularizmu a náboženského pluralizmu. Zmyslom konferencie nemá byť štúdium minulosti, ale reflexia súčasnosti.

Koncil v Nicei stanovil Symbol viery, teda vierovyznanie, ktoré je súčasťou aj našej liturgie. Okrem toho už spomínaný výpočet slávenia Paschy, ktoré bolo spoločným slávením vzkriesenia manifestáciou jednotnej viery ako protikladu bludárov a heretikov. Odvtedy sa Pascha slávi v prvú nedeľu po splne mesiaca po jarnej rovnodennosti. Problém dnešného slávenia je v tom, že vzhľadom na gregoriánsky a juliánsky kalendár, sa tento sviatok nedá vždy vypočítať rovnako. Reforma kalendára je preto veľmi potrebná.

Ako uviedli noviny The Catholic Telegraph, túto snahu o spoločné slávenie Paschy, podporuje aj predseda Pápežskej rady pre jednotu kresťanov, kardinál Kurt Koch. Ten takisto uviedol, že výročie Nicei je „dobrou príležitosťou“ pre túto zmenu. „Nebude to isto jednoduché dohodnúť sa na spoločnom dátume,“ ale ako kardinál uviedol, „toto prianie je veľmi drahé aj pápežovi Františkovi a koptskému pápežovi Tawadrosovi.“

Modlime sa teda, aby sme už čoskoro vedeli ako kresťania sláviť Paschu spolu a tak vydávať svetu svedectvo o našej viere v spoločného Spasiteľa Ježiša Krista, ktorý „smrťou smrť premohol a tým čo sú v hroboch, život daroval.“

TSKE informoval Daniel Černý

Foto: Wikipedia