Vladyka Cyril Vasiľ odpovedal na otázky súvisiace so sčítaním obyvateľstva

Košice 23. február (TSKE) Prebiehajúce sčítanie obyvateľstva nám ponúka aj možnosť prihlásiť sa k viere. Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ sa v spolupráci s TV Lux snaží odpovedať na niekoľko otázok spojených s touto významnou celospoločenskou udalosťou. Zamýšľa sa napr. nad tým, prečo vôbec je pri sčítaní otázka o náboženstve, či je vôbec potrebné hlásiť sa ku konkrétnej cirkvi a prečo je dobré priznať sa k tomu, že som kresťan. 


TSKE

Foto: TV Lux