V Krásnej predstavili novú publikáciu o prof. Michalovi Lackovi SJ

Košice, 28. september (TSKE) V nedeľu 27. septembra sa v košickej mestskej časti Krásna uskutočnila prezentácia zborníka o živote a diele prof. Michala Lacka SJ. Publikácia je výsledkom spomienkového dvojdnia, ktoré sa uskutočnilo v Košiciach a v Krásnej – rodisku prof. Lacka – v januári tohto roka pri príležitosti 100. výročia od jeho narodenia. Spomienkové podujatie ako aj prípravu a vydanie zborníka zastrešil Slovenský historický ústav v Ríme v spolupráci s Centrom Spirituality Východ-Západ Michala Lacka SJ v Košiciach, Gréckokatolíckou eparchiou Košice, Rímskokatolíckou farnosťou sv. Cyrila a Metoda v Krásnej, Mestská časť Košice – Krásna a Kaštieľ Krásna n.o.

Prof. Michal Lacko SJ bol slovenský jezuita, gréckokatolícky kňaz, cirkevný historik a vysokoškolský pedagóg. Narodil sa 19. januára 1920 v Krásnej nad Hornádom a zomrel 21. marca 1982 v Ríme, vo veku 62 rokov.

Zborník s názvom Prof. Michal Lacko SJ: 100 rokov od narodenia, ktorý je doplneným výstupom z odborného kolokvia, ktoré sa uskutočnilo 18. januára v Košiciach, predstavili arcibiskup Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie a Dr. Daniel Černý, riaditeľ Slovenského historického ústavu v Ríme. V programe zaznel aj príhovor starostu Ing. Petra Tomka a miestneho farára vdp. Pavla Kaminského. Význam celému podujatiu dala aj prítomnosť posledných dvoch žijúcich súrodencov prof. Lacka.

Súčasťou prezentácie bolo aj vystúpenie miestneho folklórneho súboru.  Po jej skončení starosta obce daroval každému prítomnému jeden exemplár knihy ako spomienku na ich vzácneho rodáka.

Prezentovaná publikácia obsahuje okrem vedeckých štúdií aj spomienky študentov, kolegov a priateľov prof. Lacka, ako aj obrazovú prílohu a slávnostné príhovory a kázeň, ktoré odzneli v rámci osláv stého výročia narodenia prof. Lacka.


TSKE

Foto: Martin Mráz