Slávnosť chrámového sviatku Nanebovstúpenia Pána vo Vojčiciach

Košice, 27. máj (TSKE) V Nedeľu otcov prvého nicejského snemu sa 24. mája konala slávnosť chrámového sviatku Nanebovstúpenia Pána vo farnosti Vojčice. Slávnosť, na ktorú prijal pozvanie i protosynkel Košickej eparchie archimandrita Jaroslav Lajčiak, bola spojená s posviackou obnoveného chrámu – vitráži a lavíc. Na slávnosti boli prítomní veriaci oboch obradov farnosti, ale i pútnici z okolitých obcí.

V homílii sa archimandrita zamýšľal nad významom sviatku Nanebovstúpenia. Na otázku: „Čo je nebo? Čo nás čaká,“ odpovedal: „Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú“ (1 Kor 2,9) Pán svojím Nanebovstúpením odišiel pripraviť miesto, keď sa vzniesol do neba. A to je tá láska a nádej pre nás všetkých.“

Na záver slávnosti, ako poďakovanie a pamiatku na slávnosť, daroval otec Róbert Demko, správca farnosti, košickému protosynkelovi ikonu Klokočovskej Presvätej Bohorodičky, patrónky Zemplína, ktorá drží vo svojej ruke rúško, ako symbol aktuálnej doby.

TSKE informoval Kamil Ščerba.
Foto: Dávid Serbinčík