Košice sú už 23 rokov sídlom gréckokatolíckeho biskupa

Košice, 21. február (TSKE) Pápež Ján Pavol II. zriadil 21. februára 1997, teda presne pred 23. rokmi, Košický apoštolský exarchát. Košice sa tak stali sídlom gréckokatolíckeho biskupa. Územie novej cirkevno-právnej jednotky kopírovalo hranice Košického samosprávneho kraja a bolo vyčlenené z Prešovskej eparchie, ktorá až do roku 2008 zahŕňala celý zvyšok územia Slovenska.

Za prvého apoštolského exarchu bol menovaný vladyka Milan Chautur CSsR, dovtedajší pomocný biskup Prešovskej eparchie. Svoj úrad prevzal 2. marca 1997. Farský chrám Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach bol pri vzniku Košického exarchátu povýšený na katedrálu.

Pápež Benedikt XVI. povýšil 30. januára 2008 Košický apoštolský exarchát na eparchiu (diecézu) a začlenil ju do novovzniknutej slovenskej gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris.

V súčasnosti je Košická eparchia spoločenstvom okolo 80 tisíc gréckokatolíkov žijúcich v 95 farnostiach, 7 protopresbyterátoch (dekanátoch), 17 mestách, 440 obciach, o ktorých sa stará celkom 174 kňazov, z ktorých sú 14 rehoľníci a 3 mnísi. Na území eparchie pôsobí v niekoľkých rehoľných domoch aj 35 rehoľných sestier. Na kňazstvo sa pripravuje 26 seminaristov. Bohoslužobný život sa uskutočňuje v 158 chrámoch a niekoľkých farských, školských, nemocničných a iných kaplnkách. V zriaďovateľskej pôsobnosti Košickej eparchie je 14 škôl a školských zariadení. Patrónmi eparchie sú slovanskí apoštolom rovní sv. Cyril a Metod.

Eparchiálnym (sídelným)  biskupom Košickej eparchie je v súčasnosti vladyka Milan Chautur CSsR. Od 20. januára 2020 je apoštolským administrátorom sede plena, vladyka Cyril Vasiľ SJ, titulárny arcibiskup Ptolemaidy v Líbyi a bývalý sekretár Kongregácie pre Východné cirkvi v Ríme.

Po dvadsiatich troch rokoch kontinuálneho vývoja pod ochranou sv. Cyrila a Metoda, je v súčasnosti Košická eparchia integrálnou a stabilnou súčasťou cirkevno-spoločenského života na Slovensku s kompletne vybudovanými pastoračnými a administratívnymi štruktúrami.

V roku 2020 je v Košickej eparchii Jubilejným rokom 350. výročia slzenia ikony Presvätej Bohorodičky v Klokočove a spolu s cyrilometodskou úctou tak upriamuje pozornosť aj na mariánsky kult, ktorý tvorí neodmysliteľnú časť charakteristiky byzantsko-slovanskej tradície a duchovnosti.

TSKE
Foto: archív Košickej eparchie