Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Michala Archanjela v Stanči

Cirkevná spojená škola v Sečovciach

Cirkevná materská škola bl. biskupa Vasiľa Hopku v Michalovciach

Cirkevná škola v prírode svätého Lukáša v Strede nad Bodrogom

Exarchátne centrum voľného času svätého Lukáša v Strede nad Bodrogom

Eparchiálne centrum voľného času svätého Bazila Veľkého vo Veľkých Slemenciach

Eparchiálne centrum voľného času svätého Ondreja v Košiciach

Cirkevné gymnázium svätého Jána Krstiteľa v Trebišove

Stredná odborná škola pedagogická svätých Cyrila a Metoda v Košiciach

Cirkevná stredná odborná škola svätého Jozafáta v Trebišove

Cirkevná základná škola s materskou školou svätého Juraja v Trebišove

Cirkevná základná škola s materskou školou svätého Gorazda v Košiciach

Cirkevná materská škola s vyučovaním jazykom maďarským sv. Efréma - Szent Efrém Egyházi Óvoda