Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Michala Archanjela v Stanči

Cirkevná spojená škola v Sečovciach

Cirkevná materská škola bl. biskupa Vasiľa Hopku v Michalovciach

Cirkevná škola v prírode svätého Lukáša v Strede nad Bodrogom

Eparchiálne centrum voľného času svätého Bazila Veľkého vo Veľkých slemenciach

Eparchiálne centrum voľného času svätého Ondreja v Košiciach

Cirkevné gymnázium svätého Jána Krstiteľa v Trebišove

Katolícka stredná pedagogická škola svätého Cyrila a Metoda v Košiciach

Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta v Trebišove

Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Juraja v Trebišove

Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda v Košiciach