Chrám Zostúpenia Svätého Ducha

Aktuálni kňazi farnosti

Jozef Ivan


História kňazov farnosti

Ján Smolnický

Juraj Tomáš

Andrej Slodička

Jozef Ivan

Aktívne filiálky

Budimír

Ortáše

Neaktívne filiálky

Beniakovce

Boliarov

Bunetice

Kecerovský Lipovec

Nová Polhora

Opiná

Ploské

Trsťany

Trsťany

Vtáčkovce