Za prenasledovaných kresťanov sa modlili v Slávkovciach

Košice, 21. november (TSKE) V rámci Týždňa pomoci prenasledovaným kresťanom a celosvetovej akcie Červená streda sa 20. november aj Cerkev Zostúpenia Svätého Ducha v Slavkovciach zafarbila do červeného svetla na znak krvi aj súčasných mučeníkov a prenasledovaných kresťanov. V rámci myšlienky Spojme sa dnes v myšlienkach a modlitbách za trpiacich kresťanov na celom svete miestni veriaci slávili Moleben pred narodením Pána na úmysel pomoci trpiacim. Počas následnej svätej liturgie miestny správca farnosti otec Kamil Ganoczy v kázni povzbudil veriacich, že i oni môžu veľkou mierou pomôcť tým, ktorí sa ocitli v núdzi kvôli viere v Ježiša Krista a vyzval ich v modlitbe odovzdávať osudy prenasledovaných do rúk Nebeského Otca.

TSKE informoval Kamil Ganoczy.

Foto: archív farnosti