V košickej katedrále sa konali diakonské vysviacky

Košice, 31. máj (TSKE) Vo sviatok Nanebovstúpenia Pána prijali v košickej Katedrále Narodenia presvätej Bohorodičky traja bohoslovci Košickej eparchie diakonát. Mário Cserep, Vladimír Hubbler a Peter Kasko prijali prvý stupeň kňazstva z rúk vladyku Cyrila Vasiľa SJ, sekretára Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme.

Vladyka Cyril v týchto dňoch oslavuje 10. výročie od svojho menovania do úradu sekretára a zároveň 10 rokov od svojej biskupskej chirotónie. V týchto dňoch si aj na Slovensku pripomína 10 rokov služby pre Svätého Otca v rámci dikastéria, ktoré zastrešuje všetkých východných katolíkov. Ako prejav úcty k jeho osobe a vďačnosti mu košický eparcha ponúkol možnosť vysviacky nových diakonov, keďže ako biskup sídliaci mimo Slovenska, ešte nesvätil diakonov pre Gréckokatolícku cirkev na Slovensku.

Vo svojej kázni vladyka Cyril vychádzal z evanjelia sviatku. Poukázal na tri pokušenia, ktorým čelili apoštoli a ktorým musia čeliť všetci kresťania. Prvým je pokušenie zariadiť si všetko podľa seba. Druhým je pozerať sa hore k duchovným sféram a nevšímať si svojich najbližších. Tretím pokušením je uveriť, že Boh človeka opustil. Skutočnosť, že Boh ostáva pri človeku, aj keď sa mu stráca spred očí, potvrdzuje jeho Slovo, Eucharistia a spoločenstvo Cirkvi.

Novým diakonom vladyka Cyril zaželal, aby svoje ruky, ktoré ponúkajú do služby, boli vždy ochotné prijať a druhým odovzdať aj Kristove rany - dôležitý symbol jeho prítomnosti v Cirkvi.


TSKE

Foto: Peter Hric