Prehliadka zborov bl. Trčku sa konala už desiaty krát

Košice, 26. november (TSKE) Týždeň Cirkvi pre mládež v Košickej eparchii vyvrcholil 24. novembra Prehliadkou detských a mládežníckych zborov bl. Metoda Dominika Trčku. Išlo o jubilejný 10. ročník prehliadky a už tradične sa konala v Nedeľu Krista Kráľa v Mestskom kultúrnom stredisku Trebišov. Pred zaplneným hľadiskom sa počas troch hodín vystriedalo trinásť zborov z rôznych farností Košickej eparchie. Najdlhšiu cestu merali mladí z farnosti Spišská Nová Ves v Spišskonovoveskom protopresbyteráte, a tiež zbor z opačného konca Košickej eparchie z farnosti Podhoroď v Sobranecký protopresbyteráte. Najsilnejšie zastúpenie mal na prehliadke Trebišovský protopresbyterát s farnosťami Trebišov, Stanča, Novosad a Lastovce. Zo Sečovského protopresbyterátu tu zavítali zbory z farností Sečovce a Zemplínska Teplica a z Michalovského protopresbyterátu zas zbor z kláštora redemptoristov v Michalovciach a z farnosti Lastomír. Z metropoly východu, a zároveň z Košického protopresbyterátu, sa na prehliadke predstavil zbor z farnosti Košice – Ťahanovce.

Hoci išlo o nesúťažnú prehliadku, jednotlivé zbory mohli medzi sebou hlasovať o najsympatickejší zbor. Najväčší počet hlasov, a zároveň možnosť obohatiť najväčšiu odpustovú slávnosť Košickej eparchie v Klokočove, získal energický a veľmi sympatický zbor z Lastomíra.

Výnimočnosť jubilejného ročníka dotvoril aj populárny spevák Tomáš Buranovský. Ten svojimi piesňami rozhýbal publikum a svojimi milými slovami s patričnou dávkou humoru povzbudil jednotlivých účinkujúcich.

Prehliadku detských a mládežníckych zborov bl. Metoda Dominika Trčku organizuje Rada pre mládež Košickej eparchie za pomoci mesta Trebišov a vydavateľstva Misionár.

Patrón Prehliadky detských a mládežníckych zborov, blahoslavený Metod Dominik Trčka CSsR, zomrel mučeníckou smrťou po tom, čo vo väzení spieval vianočnú koledu.Túžbou organizátorov je, aby na jeho príhovor spev kresťanských piesní otvára väzenia spútaných ľudských sŕdc neláskou, egoizmom a hnevom  a pozýva ich k slobode Kristovej lásky.

TSKE informoval Milan Kmec.

Foto: Štefan Keruľ-Kmec ml.