Kňazský deň Košickej eparchie v téme mučeníctva

Košice, 22. október (TSKE) Na košickom eparchiálnom úrade sa 22. októbra konal formačný deň pre kňazov Košickej eparchie. Témou bolo Mučeníctvo – svedectvo viery a pravdy. Po úvodnej modlitbe Tretieho času rozobral tému Mučeníctvo – dôsledok svedectva viery. HELic. Martin Mráz, cirkevný historik. Po diskusii a prestávke program pokračoval prednáškou PhDr. Marka Rozkoša, PhD., kancelára Košickej eparchie, na tému Mučeníctvo – dôsledok svedectva pravdy. Napokon ThLic. Metod Marcel Lukačik CSsR, viceprovinciál Michalovskej viceprovincie Kongregácie najsvätejšieho vykupiteľa, predstavil život otca Jána Ivana Mastiliaka CSsR, kandidáta na blahorečenie.

V rámci programu sa prihovoril aj otec Juraj Gradoš, šéfredaktor časopisu Slovo, ktorý predstavil prínos časopisu pre veriaceho, ako aj sprievodnú tému časopisu, ktorá sa bude niesť budúcoročnými číslami a bude predstavovať 350. výročie slzenia Klokočovskej ikony Presvätej Bohorodičky. Rehoľník Karl Udo Pemsl OT z Nemecka, ktorého sprevádzal otec Juraj Moščák, správca farnosti Veľká Tŕňa, priblížil na základe reálnych príkladov a skúseností situáciu cirkvi v Nemecku.

Záver kňazského dňa tvorili otázky na témy prezentácií a praktické oznamy.

TSKE

Foto: TSKE