Imatrikulácia prvákov a noc v škole na košickej pedagogickej škole sv. Cyrila a Metoda

Košice, 11. november (TSKE) Dlhoočakávanou udalosťou nových žiakov Strednej odbornej školy pedagogickej sv. Cyrila a Metoda v Košiciach bola 7. novembra ich imatrikulácia. V priestoroch reštaurácie Frank neďaleko školy sa uskutočnil program, ktorý pripravili triedni učitelia spolu so žiačkami druhého ročníka. Tohoročnou témou boli Rozprávkové postavy z rozprávok známych filmových štúdií. Jej centrom bol sľub, v ktorom žiaci školy vyjadrili to, že budú poctivo pristupovať k štúdiu a zároveň budovať pekné vzťahy medzi sebou aj s učiteľmi. Kvalitný program spočívajúci v zábavných scénkach, tanci, či súťažiach medzi prváckymi triedami bol ukončený odmenou pre triedne učiteľky a ich prvákov – imatrikulačným listom a drobným darčekom. V závere bolo vedením školy ocenené najkrajšie prevedenie kostýmu postavičky z rozprávky. Nechýbala ani krátka tanečná zábava.

Pre tých, ktorí sú v škole naozaj radi, boli pripravené riaditeľom otcom Marekom Jeníkom a duchovným správcom školy otcom Martinom Matim hodnotné možnosti trávenia času počas Noci v škole zo 7. na 8. novembra. Odzneli na dvoch miestach dve prednášky, ktoré viedli lektori otec Ľuboslav Petričko a Monika Nižníková, v ktorých žiakom odovzdali odborné poznatky a skúsenosti týkajúce sa vzťahov.

Jedinečnou a originálnou súčasťou tejto akcie na škole býva aj 24-hodinová možnosť spočinutia v tichej modlitbe pred Eucharistiou. Začína ráno v deň imatrikulácie svätou liturgiou. Žiaci majú možnosť v polhodinových intervaloch poznačiť čas, počas ktorého sa modlia na svoje úmysly. Pri zozname býva aj škatuľa, do ktorej hádžu lístky s daným úmyslom, za ktorý sa modlí na liturgii uzatvárajúcej celý modlitbový maratón.


TSKE informovala Klára Zorvanová.

Foto: Michaela Benediková