Deň otvorených dverí na Strednej odbornej pedagogickej škole sv. Cyrila a Metoda v Košiciach

Košice, 16. december (TSKE) Stredná odborná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda už tradične 12. decembra otvorila svoje priestory pre záujemcov o štúdium a ich rodičov. Otvorené vyučovacie hodiny, počas ktorých budúci stredoškoláci mohli zakúsiť atmosféru vyučovania odborných predmetov, metodík výchov i cudzích jazykov, sa aj v tomto roku stretli s veľkým záujmom návštevníkov. Nakoľko sa práve táto cirkevná pedagogická škola stala v ostatných rokoch najväčšou a najkvalitnejšou vzdelávacou inštitúciou pre stredoškolské učiteľské odbory v celom Košickom kraji, záujem o štúdium každoročne narastá.

TSKE informoval Marek Jeník.
Foto: Michaela Benediková