Dieťa prisľúbení – aktivita pre deti na Filipovku

Košice, 15. november (TSKE) Katechetický úrad sv. prvomučeníka Štefana Vám na obdobie Filipovky ponúka aktivitu pre deti (5 - 12 ročných) s názvom "DIEŤA PRISĽÚBENÍ", ktorú môžete využiť vo svojich rodinách, a to tam, kde sa daná aktivita nevykonáva v rámci farského spoločenstva, teda vo Vašom farskom, resp. filiálnom chráme.
Celá aktivita je inšpirovaná brožúrkou "Duchovná príprava na sviatky Kristovho narodenia" od o. Marka Durláka a je rozdelená do 6 tematických týždňov.
Hlavná myšlienka aktivity: ÚCTA K ŽIVOTU, k OTCOVSTVU a MATERSTVU.
Metodiku, teda postup k praktizovaniu tejto aktivity, ako aj ďalšie súbory s potrebnými materiálmi nájdete na priloženom linku.
Prajeme Vám požehnaný čas Filipovky, duchovnej prípravy na sviatky Narodenia Pána.
Kristus medzi nami!

https://drive.google.com/drive/folders/1kL-Y7-qgd5vaV_CgJWHFU72wTLB2E3mK?usp=drive_link