Duchovná obnova manželov vo farnosti Košice- Staré mesto

Košice, 13. november (TSKE) Dňa 11. novembra sa konala duchovná obnova manželov vo farnosti Košice – Staré mesto. Duchovná obnova začala modlitbou 3. hodinky so vzácnym hosťom otcom Ivanom Molčanyim. Po modlitbe sa prítomní začali spoločne zamýšľať nad otázkami: "Čo je láska? Aký je rozdiel medzi mužom a ženou? Ako sa navzájom chápať?" Odpovede na tieto otázky boli najlepšie vysvetlené na príkladoch z reálneho života. Po načerpaní nových poznatkov a skúsenosti sa všetci spoločne pohostili chlebíčkami, koláčmi, zákuskami, pirohami a množstvom ďalších skvelých pochúťok, ktoré si vlastnoručne pripravili. Počas duchovnej obnovy bolo o deti postarané animátormi, ktorí si pre nich pripravili zaujímavé aktivity. Všetci prítomní vyslovujú vrúcne ďakujem otcovi Pavlovi a otcovi Ivanovi za duchovné povzbudenie do každodenného manželského života.

TSKE informoval Rastislav Pintér

Foto: Radoslava Bardzáková, sr. Simeona Monika Ferková SSNPM