Indický kardinál George Alencherry ďakuje veriacim Košickej eparchie

Košice, 30. august (TSKE) Indický kardinál George Alencherry, arcibiskup väčší Sýrsko-malabarskej cirkvi, vo svojom liste adresovanom všetkým kňazom, rehoľníkom a veriacim Košickej, vyjadril poďakovanie za veľkorysé gesto podpory vladyku Cyrila Vasiľa SJ v plnení úlohy apoštolského delegáta, ktorú mu zveril pápež František.

Prinášame vám slovenský preklad listu:

Vážení kňazi, rehoľníci a laickí veriaci Košickej eparchie,
Pozdrav v našom Pánovi Ježišovi Kristovi!


Váš milovaný arcibiskup Cyril Vasiľ SJ je pápežským delegátom na riešenie problémov, ktoré existujú v jednej z našich archieparchií. Keďže sme ich opakovanými pokusmi nedokázali vyriešiť sami, požiadali sme Svätého Otca, aby vyslal delegáta. Vybral si Vášho biskupa a prvý raz nás navštívil a od 4. do 22. augusta 2023 odviedol ťažkú prácu. Chápeme, že bolo ťažké, keď musel byť preč z vašej eparchie a pomáhať nám. Možno bude musieť v budúcnosti prísť znova a znova. Ďakujeme, že s nami sympatizujete a povzbudzujete svojho biskupa, aby plnil svoje poslanie v našej cirkvi. Sme vďační arcibiskupovi Cyrilovi Vasiľovi a aj vám za toto veľkorysé gesto a veľkú službu, ktorú pre nás robí.
Boh vás žehnaj!

S modlitebným pozdravom

V Kristovi,

Cardinal George Alencherry
Arcibiskup väčší Sýrsko-malabarskej cirkvi

TSKE

Foto: FB stránka Mar George Cardinal Alencherry