„Prejavy nedisciplinovanosti kňazov sú pre cirkev nebezpečné“, vyhlásil arcibiskup Vasiľ v Indii

Košice, 22. august (TSKE) V pondelok 21. augusta začala v Indii synoda biskupov Sýrsko-malabarskej cirkvi. Na synode sa zúčastňuje 54 biskupov tejto východnej katolíckej cirkvi. Zasadnutie v sídle tejto cirkvi na hore sv. Tomáša v meste Kochi otvoril Mar George kardinál Alencheri, arcibiskup väčší a hlava tejto cirkvi. Hneď v úvode vyhlásil, že sila cirkvi je v jej jednote. Protesty, ktoré sa odohrali v katedrále presvätej Bohorodičky proti arcibiskupovi Cyrilovi Vasiľovi SJ, pápežskému delegátovi pre archieparchiu Ernakulam-Angamaly, hlboko zarmútili celú cirkev. Dodal, že vykrikovanie poburujúcich hesiel proti pápežskému delegátovi a vytváranie napätej situácie sú neospravedlniteľné a protikresťanské praktiky.

Na synode vystúpil aj pápežský delegát arcibiskup Cyril Vasiľ SJ. Vladyka Cyril zdôraznil, že nedisciplinovanosť, ktorá narušuje katolícke spoločenstvo, je pre Cirkev nebezpečná. Zároveň uistil synodálnych otcov, že bude Svätého Otca Františka podrobne informovať o situácii v archieparchii Ernakulam-Angamaly a prípadnú exkomunikáciu vzdorovitých kňazov nechá na najvyššiu autoritu cirkvi. Prvú etapu svojej indickej misie ukončí arcibiskup Vasiľ v stredu 23. augusta. Stretnutie synody bude pokračovať do soboty 26. augusta.

TSKE a syromalabarvision.com

Foto: https://syromalabarvision.com/