Krížová cesta s vladykom Cyrilom na vysokoškolských internátoch v Košiciach

Košice, 12. apríl (TSKE) V utorok 4.4.2023 sa na internátoch Jedlíkova 7 v Košiciach uskutočnilo ďalšie podujatie v rámci cyklu Cerkov s molodyma, tentokrát aj s prekvapením. Tradíciu týchto predveľkonočných stretnutí, kde sa spája modlitba, prednáška a spovedanie sme po korona prestávke obnovili až tento rok.

Cirkevnoslovanskú Krížovú cestu s časťami po rusínsky sme sa pomodlili s o. Jaroslavom Lajčiakom. Počas celého večera bola možnosť sa vyspovedať u o. Martina Mráza a o. Jána Fedorišina. Témou prednášky tohto predveľkonočného stretnutia boli medicínske fakty smrti ukrižovaním. A bolo pre nás veľmi milým prekvapením, že nám o nich prišiel porozprávať vladyka Cyril Vasiľ SJ, ktorý o tejto jeho obľúbenej téme už roky prednášal počas skautských putovaní.

Ako vladyka Cyril uviedol, hlavnými zdrojmi informácií ohľadom Ježišovej smrti sú evanjeliá, komplementárne aj informácie starovekých autorov o popravách spojených s ukrižovaním, ale taktiež zistenia zo skúmania Turínskeho plátna, ktoré pravdepodobne mohlo byť plachtou, do ktorej bolo jeho telo v hrobe zabalené. Detailne nám popísal jednotlivé medicínske aspekty a postupný priebeh smrti na kríži. To veľké fyzické, ale aj psychické utrpenie si často pri pohľade na ten dnešný kríž v cerkvi či doma na stene ani nevieme predstaviť. Isus Christos, ktorý bol mladým človekom v dobrej fyzickej kondícii, bol vystavený podľa odborníkov tej najviac bolestivej smrti, akú človek vymyslel, a pravdepodobne zomrel nie vyčerpaním, ale na kombináciu dlhého dusenia sa a srdcového  infarktu.

Vladyka Cyril na záver pripomenul, že všetky vedecké zistenia a informácie z evanjelia o plachte, ktorú ráno našli učeníci v prázdnom hrobe, sú potvrdením toto, čo je podstatou našej viery - viery v zmŕtvychvstanie, ktorá je centrálnym posolstvom a zmyslom nášho kresťanského života.

Projekt Cerkov s molodyma je podporený Fondom pre podporu kultúry národnostných menšín a záznam z tohto podujatia si môžete pozrieť na facebooku OZ molody.Rusyny.

TSKE informovala Anna Zamutovská

Foto: Anna Zamutovská