Gréckokatolíci v Anglicku radostne oslávili Vzkriesenie Krista

Košice, 12. apríl (TSKE) Svätú a veľkú nedeľu Paschy slovenskí gréckokatolíci v Anglicku oslávili spoločne na sv. Liturgii v bieloruskej drevenej cerkvi sv. Cyrila Turovského na severe Londýna. Patrónom spoločenstva je blažený Metod. Otec Siarhiej, správca bieloruského a slovenského gréckokatolíckeho spoločenstva medzi rodákmi privítal misionára a zástupcu viceprovinciála kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa z Michaloviec, o. Metoda Marcela Lukačika, CSsR.  

O. Metod bol hlavným celebrantom svätej liturgie. V kázni vysvetlil podstatu sviatku Vzkriesenia s tým, že nielen tí, ktorí našli hrob prázdny, bez umučeného Krista, ale aj my všetci sme rovnako svedkami jeho zmŕtvychvstania.  

Vysvetlil tri hlavné dôvody prečo veríme v Ježišovo vzkriesenie. Prvým je prázdny hrob, ktorý predsa patrí mŕtvym, nie živým ako Kristus. Druhým dôkazom sú Sväté Písma, ktoré zaznamenali učeníci o tom, čo Kristus pred svojím umučením predpovedal a aj sa v skutočnosti stalo. Svedkovia, ktorí sa s Kristom stretli a rozprávali sa s ním, či už pred, alebo po jeho vzkriesení, keď sa mnohým jednotlivcom a s veľkým spoločenstvám zjavil, sú tiež neodvrátiteľným svedectvom Vzkriesenia.

O. Metod odpovedal aj na otázku kde môžeme my hľadať a stretnúť zmrtvýchvstalého Krista. Je to predovšetkým Eucharistia, pod spôsobom chleba a vína. Nachádzame ho tiež vo Svätom Písme, ktoré nás učí zanechať zlo, robiť dobro, byť vytrvalým, milovať, dávať a pomáhať blížnym. A samozrejme ho  môžeme vidieť v každom inom človeku. To iste nie je ľahké, no je to predovšetkým diabol, ktorý nám bráni vidieť Krista v blížnych.  

Po sv. liturgii sa slovenská gréckokatolícka rodina stretla na spoločnom agapé, kde sa všetci podelili tradičnými veľkonočnými dobrotami.

Slovenské sväté liturgie v Londýne sú zvyčajne každú nedeľu o 10.30 hodine (zmeny sú oznámené na https://www.facebook.com/grekokatolicivanglicku/ ). Všetci gréckokatolíci (nielen slovenskí) a ľudia dobrej vôle sú samozrejme vítaní.

TSKE informoval Marek Vojčík

Foto: Marek Vojčík