Živá krížová cesta vo farnosti Jovsa

Košice, 5. apríl (TSKE)V stredu 05.apríla vo Veľkom a svätom týždni, sa konala živá Krížová cesta, ktorú pripravili žiaci Základnej školy v Jovse v  spolupráci s farnosťou.

Existuje azda lepší spôsob na pochopenie prejavu Kristovej lásky k nám ako jeho krížová cesta? Určite nie. A dôkazom toho, že naše srdcia ešte nie sú úplne ľahostajné voči prejavu lásky nášho Boha, bola aj táto naša krížová cesta. Okrem žiakov a učiteľov Základnej školy sa na nej zúčastnili aj veriaci z farnosti s duchovným otcom Michalom Šandorom. Spolu s Pánom Ježišom sme prešli po ceste utrpenia, boli sme svedkami jeho zajatia, odsúdenia, bičovania, tŕnim korunovania a nakoniec aj ukrižovania a smrti. Jednotlivé zastavenia boli sprevádzané hovoreným slovom, vďaka ktorému sme si mohli hlbšie uvedomiť, že rovnako ako niekedy trpíme my v našich životoch, trpel aj Ježiš za naše hriechy.

Ježišovo vzkriesenie na záver krížovej cesty je pre nás znamením, že kríž je nevyhnutným prechodom na ceste k svetlu a je nádejou na večný život.

TSKE informovala Mgr. Antónia Magurová