Putovná duchovná obnova s vladykom Cyrilom

Košice, 4. apríl (TSKE) "Stúpajú a síl im stále pribúda, až na Sione uvidia Boha najvyššieho." (Ž 84,8)

Aj tieto slová Sv. písma boli jednými zo slov pútnikov, ktorými opísali svoju skúsenosť s Putovnou duchovnou obnovou mladých počas uplynulého Kvetného víkendu, ktorú organizovala Rada pre mládež Košickej eparchie. Čas tejto duchovnej púte bol o to vzácnejší, že spolu s mladými kráčal aj vladyka Cyril Vasiľ SJ, ktorý sprevádzal  mladých pútnikov duchovným slovom. Trojdňovým putovaním z Obišoviec do Katedrály Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach kráčali mladí so svojim biskupom, ako Ježiš so svojimi učeníkmi v biblickom putovaní do Betánie za Lazárom, pokračujúc na oslíkovi do Jeruzalema so zelenými ratolesťami. Duchovné slovo vladyku Cyrila pozývalo mladých spomínať spolu s učeníkmi na momenty ich skúsenosti viery v Ježiša, práve cez udalosti - tajomstvá sv. ruženca svetla. Cez udalosti viery prežité s Ježišom, až po skúsenosť vzkriesenia Lazára v deň slávnosti Lazárovej soboty. A zároveň kráčajúc niektoré úseky púte v tichu, si mladí spytovali svedomie vedené cez blaženstvá z Ježišovej reči na vrchu. Slávnostným vyvrcholením 35 km púte bolo slávenie Kvetnej nedele v katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach slávnostnou archijeréjskou sv. liturgiou a slávnostným obedom s vladykom Cyrilom. Ďakujúc Bohu za mnohé obsiahnuté dary odchádzali všetci účastníci prvého ročníka Putovnej duchovnej obnovy domov s odvahou kráčať aj naďalej za Ježišom a budovať tak naďalej vlastnú skúsenosť viery v Neho.

TSKE informoval o. Ján Fedorišin

foto: Ján Pirčák, Veronika Krunková