Kvetná nedeľa v Trebišove

Košice, 4. apríl (TSKE) Kvetná nedeľa 2. apríla  sa stala pre farnosť Trebišov ešte radostnejšou  vďaka návšteve vladyku Milana Chautura, ktorý vo farnosti slúžil sv. liturgiu s požehnaním ratolestí. Vo svojej homílii sa vladyka zamyslel nad princípom prirodzenej autority  Božského Spasiteľa prichádzajúceho do prostredia svojho umučenia. Ježišovu autoritu pokoja prirovnal k autoritám vyžadujúcim si svoju vážnosť zbraňami a násilím. Po sv. liturgii vladyka požehnal ratolesti a stretol sa s deťmi a mládežou. 

TSKE informoval Tomáš Muszka