Nedeľné pôstne zamyslenia v Trebišove

Košice, 4. apríl (TSKE)Počas  piatich nedieľ  Štyridsiatnice sa vo farnosti Trebišov uskutočnila pôstna aktivita s názvom „Krátke pôstne zamyslenia“.  Päť nedieľ prichádzali do farnosti na večernú sv. liturgiu hostia s rôznymi duchovnými skúsenosťami. Aktivitu otvoril v Nedeľu ortodoxie o. Roland Nosov  - kaplán farnosti Košice Západ. Obsahom jeho zamyslenia bolo bohatstvo ikony ako inšpirácie pre pôstnu cestu zdržanlivosti. V nedeľu 2. týždňa Veľkého pôstu navštívil farnosť o. Ľuboslav Petričko, ktorý rozprával o autenticite pôstneho snaženia v praktickom živote človeka. Na Krížupoklonnú nedeľu  prišiel do chrámu v Trebišove Mgr.  Marek Semko – zborový farár Evanjelickej cirkvi a.v. v Trebišove. Vo svojom zamyslení sa zaoberal „etapami“ kríža ovplyvňujúcimi realitu života človeka. V nedeľu 4. týždňa Veľkého pôstu potešili farnosť svojou duchovnou skúsenosťou sestry z Kongregácie Božieho Milosrdenstva /Faustínky/. Sestry Pavla Stanovčáková a Alžbeta Mikušová oboznámili poslucháčov so školou pôstu sv. sestry Faustíny Kowalskej. Pôstnu aktivitu ukončil svojou návštevou v nedeľu 5. týždňa Veľkého pôstu o. Daniel Porubec. Hovoril o životnom príbehu hriešnice Márie Egyptskej a skúsenosti jej obrátenia.

Zamyslenia v Trebišove boli  jednou z foriem inšpirácie v pôstnom snažení na ceste za Paschou, ktoré farnosť realizuje. 

TSKE informoval Tomáš Muszka