Duchovná obnova budúcich novokňazov

Košice, 31. marec (TSKE): Nedeľa piateho týždňa Veľkého pôstu bola začiatkom duchovnej obnovy určenej pre piatich budúcich novokňazov Prešovskej archieparchie a Košickej eparchie, rovnako ako aj pre ich budúce manželky. 

Kláštor sestier redemptoristiek v Lomnici pri Vranove nad Topľou im ponúkol prostredie na načerpanie nových duchovných síl a na upevnenie vzťahov ich vzájomného spoločenstva. Vďaka protosynkelovi Košickej eparchie, archimandritovi Jaroslavovi Lajčiakovi, ktorý obnovu viedol, si mohli zúčastnení nanovo uvedomiť pravú podstatu a dôležitosť kňazského povolania i spoločnej služby, ktorá im onedlho bude Bohom zverená. V priebehu piatich dní sa exercitátor venoval témam súvisiacim s osobným poslaním či zdôraznením potreby vlastného vzťahu s Bohom, vďaka ktorému budú môcť byť tým správnym Božím nástrojom v dnešnom svete. Rovnako zúčastneným poskytol aj priestor na modlitbu, osobné rozjímanie či duchovný rozhovor. 

V závere obnovy spoločne navštívili aj neďaleký klokočovský chrám, kde sa pri ikone Klokočovskej Bohorodičky zjednotili v modlitbe za ich spoločné povolania, ako aj za ich budúce farnosti. 

TSKE informovala Veronika Marcinová  

Foto: Veronika Marcinová