Nová apoštolská administratúra (exarchát) pre gréckokatolíkov v Bielorusku

Košice, 30. marec (TSKE)  Pápež František 30. marca 2023 zriadil Apoštolskú administratúru (exarchát) pre veriacich byzantského obradu v Bielorusku a vymenoval archimandritu Sergeja Gajeka M.I.C., doterajšieho apoštolského vizitátora, za jej prvého apoštolského administrátora, nateraz bez biskupskej hodnosti. Termín apoštolská administratúra je v katolíckych východných cirkvách nahrádzaný termínom apoštolský exarchát. Avšak na územiach, kde je komplikovaná cirkevno-politická situácia, ako je to v prípade Bieloruska či Kazachstanu, sa uprednostňuje termín administratúra. Podľa Kódexu kánonov východných cirkví (CCEO) je exarchát časť Božieho ľudu, ktorý pre osobitné okolnosti nebol zriadený ako eparchia a územne alebo iným spôsobom bol zverený exarchovi ako pastierovi.

Bieloruskí gréckokatolíci sú priamymi dedičmi Brestskej únie z roku 1596.  V roku 1798 bola zriadená Minská eparchia, ktorej činnosť bola v roku 1839 ruským cárskym režimom paralyzovaná, no právne nebola nikdy zrušená. Pápežská ročenka Annuario Pontificio ju spomína do roku 1924.

V roku 1939 bol ľvovským arcibiskupom a metropolitom Andrejom Šeptickým zriadený bieloruský exarchát. Vladyka Andrej bol v roku 1941 pápežom Piom XII. potvrdený za apoštolského administrátora tohto exarchátu. Od roku 1943 zostalo toto miesto neobsadené. V roku 1988 gréckokatolícki veriaci v Bielorusku spustili civilnú registráciu svojich farností. Od roku 1993 boli gréckokatolícke spoločenstvá zverené do pastoračnej starostlivosti archimandritu Sergeja Gajeka ako apoštolského vizitátora Ad nutum Sanctae Sedis.

Nová apoštolská administratúra (exarchát) pre veriacich byzantského obradu v Bielorusku má v súčasnosti asi 5000 veriacich, 16 aktívnych farností, 16 kňazov, 3 diakonov a 4 seminaristov.

TSKE a vaticannews.va

Foto: vaticannews.va