Návšteva kardinála Kurta Kocha

Košice, 30. marec (TSKE) Prefekt Dikastéria na podporu jednoty kresťanov kardinál Kurt Koch navštívil v dňoch 28. – 30. marca Slovensko. Súčasťou jeho sprievodu bol Mons. Jaromír Zádrapa, oficiál Východnej sekcie Dikastéria na podporu jednoty kresťanov. Počas svojho pobytu navštívili aj Košice a Košickú eparchiu. Na Slovensko prišla vatikánska delegácia na pozvanie Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia.

Kardinál Koch dorazil do metropoly východu v utorok v popoludňajších hodinách. Prvou zastávkou na jeho návšteve Košíc bolo Múzeum obetí komunizmu, kde sa oboznámil aj so smutnou históriou Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, ktorej biskupi a kňazi v 50. rokoch minulého storočia boli štátnou mocou prenasledovaní a likvidovaní kvoli svojej vernosti Katolíckej cirkvi. Následne zástupcu Vatikánu prijal v Historickej  radnici mesta primátor Jaroslav Polaček spoločne so zástupcami Ekumenického spoločenstva na území mesta. Prítomná bola aj splnomocnenkyňa vlády SR pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia a poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Anna Záborská.

Vo svojom príhovore otec kardinál povedal : „...Podľa niektorých by sa tu mali nachádzať brány Európy. Mesto Košice je miestom, kde sa zbiehajú dva veľké oceány kultúrneho a mentálneho sveta kresťanského Západu a kresťanského Východu.

Táto križovatka dvoch svetov bola v minulosti miestom náboženských konfliktov medzi katolíkmi, protestantmi, židmi, pravoslávnymi a gréckokatolíkmi. Vo vzájomnej náboženskej príslušnosti sa hľadal dôvod nenávisti a konfliktov. Dnes sú však Košice miestom, kde sa hľadá dôvod na vzájomnú jednotu. Tento motív má svoje meno: Boh a jeho pravda, ktorá oslobodzuje od myšlienok nenávisti a spája ľudí....“

Nasledovala krátka prehliadka Dómu Svätej Alžbety, po ktorej sa kardinál Koch presunul do katedrálneho Chrámu narodenia presvätej Bohorodičky na Moyzesovej ulici, kde sa pri príležitosti jeho návštevy konal Ekumenický koncert spojený s duchovným slovom. V samotnom úvode sa prítomným prihovoril kardinál Koch. Okrem iného povedal: „Žiaľ, vieme, že spolužitie kultúr, cirkví a náboženských spoločenstiev na jednom mieste neznamená automaticky mierové spolužitie. Môže byť príležitosťou na predsudky, ba dokonca na strety, ktoré tak poznačia našu pamäť, že si myslíme, že môžeme žiť len v presadzovaní samého seba a izolácii. V tento večer, keď nás hudba presviedča, že rôzne tóny a hlasy sa môžu stať jednou harmóniou, ktorá svedčí o kráse celku, a zároveň, že práve v súzvuku tónov sa zvýrazňujú charakteristické zvuky každého tónu a hlasu, sa modlime aj my, aby cirkvi a náboženské spoločenstvá vydávali svedectvo o kresťanskom živote ako o mieste krásy, pretože je to miesto spoločenstva.“ 

Na koncerte sa postupne predstavili Katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda pod vedením Lucie Lovášovej, spevácky zbor Chorus Comenianus pôsobiaci pri Evanjelickom gymnáziu Jána Amosa Komenského  pod vedením Aleny Čajkovej, sláčikové kvarteto Kombozet quartet, Zbor sv. Cecílie pod vedením dirigenta Viliama Gurbáľa a zbor sv. Romana  Sladkopevca z prešovského gréckokatolíckeho seminára pod vedením Tomáša Pecúcha.

V stredu 29. marca kardinál Kurt Koch navštívil Prešov, kde ho na arcibiskupskom úrade v privítal vladyka Peter Rusnák, apoštolský administrátor sede vacante Prešovskej archieparchie. Následne sa presunul na pôdu Gréckokatolíckej teologickej fakulty, kde si prevzal pamätnú medailu Prešovskej univerzity. Akademickému auditóriu predniesol prednášku na tému “Možnosť sviatostnej jednoty medzi katolíkmi a pravoslávnymi”. 

Popoludní sa zástupca Vatikánu stretol s prešovským pravoslávnym arcibiskupom Rastislavom, metropolitom českých krajín a Slovenska.

V závere svojej návštevy východného Slovenska sa kardinál v Košiciach stretol s dočasne povereným predsedom vlády Eduardom Hegerom. Po rozlúčke s Košicami sa vatikánska delegácia presunula do Bratislavy, kde pokračoval jej ďalší oficiálny program.

TSKE

Foto: Jozef Kmec