V Košiciach mali duchovnú obnovu manželky kňazov

Košice, 29. marec (TSKE)V Košiciach, na sviatok Zvestovania Našej Presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne sa uskutočnila už druhá duchovná obnova pre manželky kňazov Košickej eparchie. V duchu synodálnej cesty, jej troch kľúčových bodov, ktorými sú  spoločenstvo, spoluúčasť a misia, sa zrodila potreba stretávať sa spolu pri modlitbe. Organizácie sa ujal o. Michal Hospodár, koordinátor synodálneho tímu. Obnova sa začala sv. liturgiou, v ktorej o. Martin Mráz, kancelár a osobný tajomník biskupa, spomínal na 35. výročie Sviečkovej manifestácie – prvého verejného vystúpenia kresťanov za náboženskú slobodu a proti totalitnému režimu. Pokoj a odvahu kresťanom pri tomto tichom proteste dodávala modlitba sv. ruženca.  

Po sv. liturgii sa manželky kňazov zišli v pastoračných priestoroch, kde ich privítal vladyka Cyril Vasiľ  SJ, arcibiskup – eparchiálny biskup. Zdôraznil, že v rámci katolíckej cirkvi majú manželky kňazov jedinečné postavenie. Svojím požehnaním im dodal odvahu, ale aj uistenie, že na ich úlohu po boku manžela – kňaza, nezabúda. 

Program pokračoval prednáškou o. Michala Hospodára, v ktorej odznelo množstvo podnetných slov. Zdôraznil, že je dôležité hľadať svoju cestu, hľadať správne vyjadrenie svojho povolania, 

nie jeho lacnú kópiu. Zamýšľal sa nad úlohou ženy, či jej dal Boh „dostatočne“ významné miesto, i keď nemôže dostať kňazské svätenia. Položil otázku, či to, že žene dal výsadu byť matkou Božieho Syna a že jej zveril starosť o život, je málo?! V tichej časti tohto stretnutia bola aj možnosť sv. spovede. V rámci menších skupín sa účastníčky obnovy zamýšľali nad otázkami spoločenstva, či reálnymi možnosťami v jednotlivých farnostiach, dekanátoch. Pri spoločnom agapé, pokračovala voľnejšia diskusia a lepšie spoznávanie sa. Apoštolské zhromaždenie, ako ho úsmevne nazval o. Michal, by malo pokračovať aj naďalej a stretávanie manželiek kňazov sa tak bude konať v pravidelných intervaloch. 

TSKE informovala Silvia Gecejová