V Pozdišovciach odhalili pamätnú tabuľu svojim dvom rodákom

Košice, 5. september (TSKE) V prvú septembrovú nedeľu, navštívil vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup - košický eparchiálny biskup, obec Pozdišovce, aby spoločne so zástupcom Konfederácie politických väzňov Slovenska Petrom Sandtnerom odhalil pamätnú tabuľu pri vchode do miestneho gréckokatolíckeho chrámu. Tabuľa pripomína významných rodákov z Pozdišoviec - gréckokatolíckych biskupov Michala Rusnáka CSsR a Jána Eugena Kočiša.

V krátkom príhovore Peter Sandtner poukázal na veľký význam dvoch biskupov, aj keď pochádzali z maličkej obce. Keďže ani jeden z nich nie je pochovaný v Pozdišovciach, táto tabuľa sa môže stať pietnym miestom, pri ktorom sa veriaci cestou do chrámu pristavia a pomodlia za svojich rodákov.

Vladyka Cyril vo svojej homílii vyzdvihol svetový rozmer známej keramiky z Pozdišoviec, ktorá zdobí nielen chodbu Vatikánskeho rádia, ale aj skrášľuje novoodhalenú pamätnú tabuľu. Podobnou ozdobou cirkvi boli aj dvaja veľkí vladykovia, ktorých otec arcibiskup osobne poznal. Po krátkom priblížení ich životných ciest a rôznych príležitostí, pri ktorých sa spolu stretli vyzval prítomných, aby nezostávali iba v pamätaní, ale odpovedali si na otázku, ako sa oni môžu stať tou Kristovou nádobou, ktorá skrášľuje svet a cirkev, podobne ako ich keramika.

Slávnosť po spoločnom obede pokračovala v kultúrnom dome prednáškou s názvom Čriepky zo života vladykov, v ktorej Daniel Černý, riaditeľ Slovenského historického ústavu v Ríme, pútavo predstavil osobu vladyku Rusnáka a Mons. Ľubomír Petrík prítomných sprevádzal životom vladyku Eugena, využijúc nie len jeho publikáciu V nádeji vzkriesenia, ale aj osobné spomienky a zážitky, ktoré sprevádzali spisovanie týchto rozhovorov.

Na záver všetkým prítomným poďakoval Marek Paľo, farár farnosti Pozdišovce, za ich čas a prejavený záujem o svojich rodákov. Obom prednášajúcim, zástupcovi Konfederácie politických väzňov Slovenska i vladykovi Cyrilovi ako prejav vďaky a milú spomienku daroval drevorezbu Klokočovskej Bohorodičky i kúsok jedinečnej pozdišovskej keramiky.

TSKE informoval Richard Fučko

Foto: TSKE a Ján Poprik st.